Borgarnes: En islendingesaga som museum

Egils saga er ikke bare kanskje den beste islendingesagaen. I Borgarnes på Island har sagaen også blitt til et fascinerende museum.

Annonser