De fattiges gavmildhet

Hvordan kan man ta imot gavene fra folk som er så fattige? Eller burde spørsmålet heller være: Hvordan skulle man kunne la være?