– Folkene som bor der

Bob kjørte en god omvei ute på landsbygda i Wisconsin for å vise meg et hus. For folkene der var ikke som ham.