Georgia: De fattiges gavmildhet

Hvordan kan man ta imot gavene fra folk som er så fattige? Eller burde spørsmålet heller være: Hvordan skulle man kunne la være?

Reklamer

Skjønnhet skrevet i stein, Armenias khachkarer

I en sjuskete bakgate i Armenias hovedstad Jerevan jobber Varaz på et verksted som lager Armenias mest berømte kunstverk, khachkarer.